Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, PP I ERC-AM, PER A L'APROVACIÓ DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA COM A INSTRUMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT, AIXÍ COM LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT CORRESPONENT.-

"La seguretat ciutadana la podríem destacar com un dels principals reptes que es planteja la societat actual. És un requeriment indispensable per a la convivència de tots els ciutadans. Estem convençuts que la conscienciació i la col·laboració de tot el teixit social del nostre municipi seria un factor determinant per a les forces de seguretat, tant les locals i autonòmiques, com les estatals, i al mateix temps que el ciutadà seria el protagonista fonamental de la seva pròpia seguretat.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Atès que la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, en el seu Títol VIII i en els seus articles 137 i 140, reconeix i garantitza l'autonomia dels municipis, principi constitucional que es desenvolupa en la Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en el seu article 4rt. Determina que als municipis, dintre de l'esfera de les seves competències, els corresponen en tot cas, entre d'altres, la potestat reglamentaria i d'autorganització.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Sergio Garcia Perez, Regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Viladecans d'acord a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per tal que sigui incorporada a l'Ordre del Dia de la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació, per tal de ser debatuda i, en el seu cas, aprovada, presenta la següent PROPOSTA D'ACORD.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

El Grupo Municipal del Partit Popular ha detectado que innumerables fincas urbanas de nuestra ciudad abocan las aguas pluviales directamente a la acera, en vez de hacerlo al correspondiente alcantarillado.

Los dias de abundantes lluvias, como ocurre frecuentemente en el año en curso, es una verdadera odisea caminar por muchas de las calles con los bajantes vomitando agua sobre los pies de los viandantes.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Els grups municipals CiU, ERC i PP, fem referència a la instància presentada en aquest Ajuntament amb data de 27 de febrer de 2004 i amb el numero de registre 2842, en la que es comunica que estan sorgint problemes greus en la Policia Local, essent la principal qüestió la flota de vehicles policials i la seva dotació:

Buscar

Tweet

Populars Viladecans
RT @amelanovela: Hace hoy 40 años VOTÉ por primera vez en mi vida. Tenía 18 años desde el 30-S, y VOTÉ SÍ a la democracia parlamentaria en…
Populars Viladecans
RT @albertofdezxbcn: La Constitución tiene más futuro que pasado. Y en sus cuatro décadas de vigencia ha garantizado el periodo de libertad…
Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Desde el @PPBarcelona_ queremos que la Constitución que nos ha permitido disfrutar del mayor periodo de la historia de Es…
Populars Viladecans
RT @PPopular: Rendimos homenaje a España🇪🇸. La historia completa el 6 de diciembre. #40AñosDeConstitución https://t.co/mjxLO9Rm0b
Follow Populars Viladecans on Twitter

Contactar con nosotros

Tweet

Populars Viladecans
RT @amelanovela: Hace hoy 40 años VOTÉ por primera vez en mi vida. Tenía 18 años desde el 30-S, y VOTÉ SÍ a la democracia parlamentaria en…
Populars Viladecans
RT @albertofdezxbcn: La Constitución tiene más futuro que pasado. Y en sus cuatro décadas de vigencia ha garantizado el periodo de libertad…
Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Desde el @PPBarcelona_ queremos que la Constitución que nos ha permitido disfrutar del mayor periodo de la historia de Es…
Follow Populars Viladecans on Twitter

Nuestra dirección

Dirección

C/ Pi i Margall, 2

Población

08840 - Viladecans 

Provincia

Barcelona

Pais

España

Correo electrónico

viladecans@vilapp.com
©2018 Partit Popular de Viladecans. Diseñado por Godoweb.com