Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

MOCIÓ DE REBUIG DE L’ANUNCI DEL GOVERN ESPANYOL DE CONGELACIÓ DE LES PENSIONS

 

Les greus dificultats econòmiques i d'atur que viu el nostre país, així com el desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures extraordinàries, també exigides per la nostra pertinença a la zona euro, que també travessa un període d'inestabilitat al que cal donar solucions coordinades.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

MOCIÓ PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i de Règim Local de Catalunya, estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del municipi on es resideix habitualment. El text legal configura el padró municipal com el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

 

MOCIÓN EN CONTRA DE LA SUBIDA DEL IVA 

 

En el año 2009 las cuentas públicas han registrado el mayor deterioro de su historia. Las importantes desviaciones en la estimación de los ingresos y los gastos para 2009 ponen de manifiesto que el Estado ha perdido el control de la situación económica y de las finanzas públicas.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

MOCIÓ PER LA DEVOLUCIO PARCIAL DE TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

  • Ates les obres que se han engegat a diferents carrers de la ciutat.
  • Ates la prolongada duració de les mateixes per la seva complexitat.
  • Ates la dificultat per desenvolupar les activitats normals de tots els àmbits de la vida diària dels carres afectats.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

MOCIÓN PARA LA MORATORIA DE LOS IMPUESTOS Y TAXAS MUNICIPALES

Atendiendo que en España, la crisis ha producido una fuerte ralentización de  la actividad económica  y el aumento considerable del desempleo.

Atendiendo que en Viladecans contamos con 4.445 personas en paro, un 15 % de la población activa.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

Moció par a crear una Línia de Finançament per a garantir la liquidat  dels Comerços

Atès que molts comerços han hagut que tancar per la crisi que està afectant especialment als petits comerços.Atès que es pot complementar les subvencions que otorga la Generalitat a través de la COPCA fins al 100% del previst en el Pressupostos de Catalunya per a 2009, ja que els comptes destinen la meitat del que van invertir en el 2008.

Buscar

Tweet

Populars Viladecans
RT @PPCatalunya: 📣Nuestro secretario general @DaniSerranoPP analiza en rueda de prensa la huelga convocada por el independentismo para maña…
Populars Viladecans
RT @ejimenezcara: Clica la foto y haz zoom. Contra eso 💉 llevamos luchando el PP de BCN desde hace años y seguiremos haciéndolo hasta logr…
Follow Populars Viladecans on Twitter

Contactar con nosotros

Tweet

Populars Viladecans
RT @PPCatalunya: 📣Nuestro secretario general @DaniSerranoPP analiza en rueda de prensa la huelga convocada por el independentismo para maña…
Populars Viladecans
RT @ejimenezcara: Clica la foto y haz zoom. Contra eso 💉 llevamos luchando el PP de BCN desde hace años y seguiremos haciéndolo hasta logr…
Follow Populars Viladecans on Twitter

Nuestra dirección

Dirección

C/ Pi i Margall, 2

Población

08840 - Viladecans 

Provincia

Barcelona

Pais

España

Correo electrónico

viladecans@vilapp.com
©2019 Partit Popular de Viladecans. Diseñado por Godoweb.com