Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

El passat 15 de febrer El Consell d’ Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat va estar informat en referència a la situació dels conreus d’ hortalissa del Baix Llobregat.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, el passat Ple de data 20 de febrer, va aprovar per unanimitat la “moció sobre les gelades “.
La qual exposem,
Des del dia ú de febrer s’ha produït un període de baixes temperatures combinades amb una humitat relativa per sota del 50 %, que ha provocat l’efecte de la gelada negra, episodi només comparable pel que respecta a duració i intensitat a un succeït l’any 1985.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

escudoMoció presentada per la federacio de veins. Amb el soport de PSC-EUA,PP

Que l' atenció sanitaria es un dret innegociable per als ciutadans i ciutadanes de la Ílostrá Comunitat

1-Ates que els serveis d'assistencia perla salut han de mantenir-se i millorar-se. Han de ser uria de les prioritats per la administra.cio competent tant en la. primaria com a les especialitats i intervencions.

3-Ates que els serveis actuals tenen ciares mancances. Els reta lis han minvat la qualitat del servei, han empitjorat els temps d'espera, i haneliminat directament serveis de primera necessitat. A Víladecans s'estan tancant projectes com "salut i escola" des de les ABS. No estan substituint als professionals fent que a l' ABS l' passem de tenir 17 metges a 10 sense cap previsió de total substitució. Fet que fa que la IJista d'espera augmenti i els professionals no puguin dur a . terme la seva feina amb qualitat. ( afectant així a 36.056 persones assignades al ABS1)

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

escudoMOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO  POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VILADECANS.

AL ILUSTRÍSIMO SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VILADECANS .

Los Concejales integrantes del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento  de Viladecans, al amparo de lo establecido en el  art. 113,  del Reglamento Orgánico Municipal, formulan par su discusión  i si es posible para aprobación en el pleno ordinario a celebrar el próximo dia 28 de Julio de 2011 la siguiente moción:

“MOCIÓN PARA LA REVISIÓN, TRATAMIENTO Y EN SU CASO SUSTITUCIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE  MADERA  DE LAS ACERAS, PARQUES Y ESCALERAS DEL     MUNICIPIO DE VILADECANS”

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

sergioMuchas gracias Sr. Alcalde,

Vamos a entrar en materia;

Ordenanza fiscal 1.01 Reguladora del impuesto  de bienes e inmuebles

- No contempla ninguna bonificación para los parados.

- No contempla ninguna bonificación para los pensionistas (pensiones congeladas)

- A las familias numerosas se les aplica un 30 % a las generales y un 50 % a las   especiales

El artículo 74 del real decreto legislativo 2/2005 de 5 de marzo, en su punto 4 dice:

“Las ordenanzas fiscales podrán regular  una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de Familia numerosa”.

Nosotros pedimos una bonificación de un mínimo del 50% para las familias numerosas generales y de un 75% para las especiales y lo mismo para las monoparental

- Tema catastró, nosotros aplicaríamos una moratoria, en principio a un año visto y prorrogable, según la situación económica de los próximos ejercicios.

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado

escudoEl grup municipal modifica la moció per convertir-la amb un prec.

Demanem al equip de govern que el estudi de mobilitat del àmbit del mercat roureda sigui tractat de manera que per si mateix estigui un eina de promoció del mateix mercat i del seu entorn. Que estigui capaç de capta l’atenció i el interès tan de persones com de empreses i així  garantí o si mes no facilitar la inversió i el desenvolupament del area.

Moltes gracies.


José Padilla Roig
Concejal del Partido Popular

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
viladecansAL ILUSTRÍSIM SR. ALCALDE DEL AJUNTAMENT DE VILADECANS .

Els Regidors  integrants del Grup Municipal del Partit Popular en el Ajuntament  de Viladecans, al empar de lo establert  en el  art. 113,  del Reglament Orgànic Municipal, formulen per  a la seva discussió  i si és possible per a aprovació en el ple ordinari a celebrar el pròxim dia 27 de Maig de 2010 la següent moció:

“MOCIÓ PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ” 

Buscar

Tweet

Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Proponemos un nomenclátor plural y sin sectarismos ideológicos para Barcelona @josebouvila #CentradosEnTuFuturo #26M http…
Populars Viladecans
RT @PPCatalunya: ¡Seguimos haciendo campaña con nuestros candidatos a las #Municipales2019! Hablamos con los vecinos de #Viladecans junto a…
Populars Viladecans
RT @marianorajoy: Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España y como tal me…
Populars Viladecans
RT @PadillaRoig: #padilla #alcalde Pongamos césped en el campo de fútbol de Can Sellares https://t.co/RJhbfOxKTp https://t.co/vErII63tWZ
Follow Populars Viladecans on Twitter

Contactar con nosotros

Tweet

Populars Viladecans
RT @oramirezlara: Proponemos un nomenclátor plural y sin sectarismos ideológicos para Barcelona @josebouvila #CentradosEnTuFuturo #26M http…
Populars Viladecans
RT @PPCatalunya: ¡Seguimos haciendo campaña con nuestros candidatos a las #Municipales2019! Hablamos con los vecinos de #Viladecans junto a…
Populars Viladecans
RT @marianorajoy: Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido una de las personalidades más importantes de la reciente historia de España y como tal me…
Follow Populars Viladecans on Twitter

Nuestra dirección

Dirección

C/ Pi i Margall, 2

Población

08840 - Viladecans 

Provincia

Barcelona

Pais

España

Correo electrónico

viladecans@vilapp.com
©2019 Partit Popular de Viladecans. Diseñado por Godoweb.com